‘t Wesen van Saeftinghe  te boeken via Artiestenbureau MEProductions

‘t Wesen van Saeftinghe

‘t Wesen van Saeftinghe boeken? Neem contact op met allround artiestenbureau MEProductions gevestigd te Meppel.

Na jaerenlang rietsnyden in den ondergheloepen ghebieden van Holtlant en Seelant, sag Roderic van Kuijtaert op ene daghe, verscolen in’t cruepelhouet, ene….tja wat wast…..gene mensch of beest ghelyk, tleefde opt lant ende int water. De nieuwscierigheit was groet ende den angst evenzeer.

Vanaf die ure hatte die Roderic gene rust. Oeveral sprac hi den menschen van wat hi hat gesien, maere den menschen laghte hem uut. Also soude hi twesen vangen.

Na veele keren ghelucte het. Nu trect Roderic van stad naar stad om den menschen te toonen….en wist u….twesen kent kunsten !!!!

Vraag artiestenbureau MEProductions naar de voorwaarden!

Vraag offerte aan