Wat is een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)?

Om te kunnen werken als zelfstandig ondernemer moet je een Verklaring Arbeidsrelatie (VARvoor winst uit onderneming (WUO) hebben. Deze geeft aan dat de belastingdienst jou erkent als zelfstandig ondernemer, dat jijzelf mag factureren en dat de opdrachtgever voor jou geen loonbelasting en werknemerspremies hoeft af te dragen. Een VAR WUO wordt afgegeven voor een kalenderjaar en is alleen geldig voor het type werkzaamheden dat erin vermeld staat. De zelfstandige krijgt elk jaar automatisch een nieuwe VAR en moet eventuele wijzigingen zelf doorgeven. Voor aanvang van de werkzaamheden moet de zelfstandige de VAR + een kopie van een geldig identiteitsbewijs overhandigen aan de opdrachtgever zodat de opdrachtgever kan beoordelen of de VAR geldig is voor de te verrichten werkzaamheden en of de juiste persoon de werkzaamheden komt verrichten.

Wat we ook vaak zien bij eenmans impresariaten is dat er een VAR DGA wordt afgegeven. Deze is voldoende voor de werkzaamheden van de DGA, echter deze is niet geldig voor de doorberekening van de uitkoopsom of partage. Hiervoor moet een inhoudingsplichtigenverklaring overlegd worden. Zie hiervoor de tekst van de inhoudingsplichtigenverklaring.

Let op: er bestaan ook andere typen VAR (o.a. RUO = Resultaat Overige Werkzaamheden), maar die vrijwaren de opdrachtgever niet van de verplichting loonbelasting en premies af te dragen.

Wat moet er op een factuur vermeld worden?

Hieronder een lijstje met 10 verplichtingen voor je factuur:

1)   Factuurdatum

2)   Een opeenvolgend factuurnummer (fout: 05012014 / goed: 20140001)

3)   BTW identificatienummer van de onderneming   (NL*********B01)

4)   Naam, adres en woonplaats van artiest

5)   Naam, adres en woonplaats van opdrachtgever

6)   Een duidelijke omschrijving van de geleverde diensten

7)   De datum waarop de dienst heeft plaatsgevonden

8)   Het toegepaste BTW-tarief

9)   Het te betalen BTW-bedrag

10) Het totaalbedrag

Als ondernemer voldoe je aan de volgende criteria:

 • Er wordt gestreefd naar winst
 • Je verwerft inkomen uit de onderneming
 • Er is op redelijke termijn winst te verwachten
 • Je hebt meer dan drie opdrachtgevers
 • Je bent niet afhankelijk van één of meerdere opdrachtgevers
 • Je maakt reclame, je werft werk
 • Je vergoeding komt tot stand door vrije onderhandeling
 • Je bepaalt tijden, tempo en voorwaarden van je werk
 • Je presenteert jezelf als zelfstandig ondernemer
 • Je beschikt over werkruimte
 • Je verricht arbeid om opbrengst te behalen
 • Je schrijft facturen uit en hebt dus vorderingen
 • Je maakt kosten om je opbrengsten te behalen
 • Je investeert in de onderneming
 • Er is een kans dat je een opdracht niet binnen haalt
 • Er is een kans dat een opdrachtgever je niet weer vraagt
 • Er is een risico dat je je investeringen niet terugverdient
 • Je loopt risico dat je je geld niet krijgt

Uiteraard hoef je niet aan iedere afzonderlijke eis te voldoen maar dit zijn richtlijnen voor het bepalen van je ondernemerschap.